Metaalrecycling: vier redenen waarom je daar meer mee zou moeten doen

Metaalrecycling: vier redenen waarom je daar meer mee zou moeten doen

Metaalrecycling: vier redenen waarom je daar meer mee zou moeten doen

Fact: de Nederlandse metaalrecycling sector zorgt voor een besparing van de uitstoot van zo’n 14.400 kiloton CO2. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in 2021, in opdracht van de Metaal Recycling Federatie. Dat klinkt goed, toch? Samen maken we het verschil. Maar er is nog veel winst te halen. Want door de energietransitie is er steeds meer vraag naar schroot.

1. Het is duurzaam en beter voor het milieu 

Daar vertellen we je waarschijnlijk niets nieuws mee. Duurzaamheid betekent eigenlijk gewoon dat iets lang mee gaat. In het geval van recycling: we verlengen de levensduur van ingeleverde metalen, door ze klaar te maken voor een nieuwe toepassing. En dat is goed voor het milieu; ten eerste omdat we daarmee onze hoeveelheid afval verminderen. Daarnaast zorgt hergebruik van metalen ervoor dat er minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. Het winnen van metalen kost veel meer energie dan de energie die nodig is voor recycling. Zo kost bijvoorbeeld het recyclen van aluminium slechts 5% van de energie die nodig zou zijn om nieuw aluminium te produceren. 

2. We besparen kostbare grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie 

We gebruiken steeds meer elektriciteit. Dat heeft natuurlijk veel voordelen (bijvoorbeeld als het erom gaat dat we daardoor minder gas en benzine gaan gebruiken), maar betekent ook dat we steeds meer metalen nodig hebben. Metalen zorgen voor geleiding van elektriciteit in bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s.

3. Metaalrecycling bevordert werkgelegenheid en innovatie

Voor recycling zijn mensen nodig. Zo moeten de materialen worden gesorteerd, de kwaliteit worden getest en nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Daarmee creëren we met metaalrecycling werkgelegenheid voor mensen met verschillende achtergronden en specialiteiten. Ook op het gebied van engineering en ontwerp ontstaan nieuwe banen, omdat ontwikkeling van nieuwe technologieën en processen nodig zijn om efficiënter te kunnen recyclen. Daarnaast zijn natuurlijk steeds innovaties nodig om in bestaande en nieuwe ontwerpen optimaal gebruik te maken van gerecyclede materialen. Werk aan de winkel, dus!

4. Metaalrecycling is hard nodig én gemakkelijker dan je denkt 

“Om de energietransitie geen vertraging te laten oplopen door schaarste aan aardmetalen zijn innovatieve, creatieve ideeën nodig.” zegt industrieel ecoloog René Kleijn (Universiteit Leiden) in het Chemie Magazine. We moeten slimmer omgaan met grondstoffen en de recycling daarvan. Precies daarom zetten wij ons bij Van Tuyl Recycling in om metaalrecycling meer bekendheid te geven en om het proces zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarmee proberen we de drempel zoveel mogelijk weg te nemen en voorkomen we dat waardevolle materialen in de prullenbank belanden. Want dat is eeuwig zonde. 

Wil je meer weten over hoe we jou kunnen helpen met het recyclen van jouw oud ijzer en metalen? Of je nu particulier bent of bedrijf; bij ons is iedereen van harte welkom en we horen graag van je!

Image
Image
Image
MRF Keurmerk - Van Tuyl